زندگی دوباره ؟

به نظریه تناسخ یا زندگی دوباره اعتقاد دارید ؟
به نظرتون تا چه حد ممکنه که درست باشه ؟
images%20(3)

3 پسندیده

هنوز کلا در این مورد به نتیجه نرسیدم با خودم… مهم هم نیست. منظورم زندگی بعد مرگه. یعنی مهم برام این دنیاس که خوب زندگی کنم.

اما تناسخ رو به این شکل اعتقاد دارم بهش که : یه روز ذراتم میشه جزیی از یه درخت یا یه گوسفند یا یه هیتلر… از این نظر فکر کنم درسته. آرزو دارم تبدیل به درخت شم…

مثل وقتی که ذراتم پنج میلیارد سال پیش تو فضا شناور بود. وقتی عمیقا به ذرات شناور تو فضا فکر می کنم خیلی حس خوب و بی خیالی بهم میده و میگه: "این نیز بگذرد…"

6 پسندیده

توانست بر هرچه او ممکنست / گر آن چیز جنبنده یا ساکنست.(حضرت نظامی)
اینقدر خلقت خداوند شگفت انگیز است و آنقدر تواناست که نیازی ندارد که به یک ذره دو زندگی در این دنیا بدهد در این که بعد از مرگ تن خاکی ما ددر خاک محو میشود شکی نیست ولی با عدالت خدا سازگار نیست که این خاک تبدیل به یک انسان دیگر شود .

2 پسندیده