سامانه پادا که این روزهای همه کارای آموزش و پروش رو انجام میده پشتیبانی نداره؟

سلام سامانه پادا که این روزها همه کارای آموزش و پرورش با اونه و هیچ کدوم رو درست انجام نمیده و همش هنگه ، کسی میدونه پشتیبانی سایت پادا یا علت باز نشدن سایت پادا چیه؟