سختی کار با چه معیارهایی سنجیده میشه؟

در فیشهای حقوقی یه قسمتی هست به اسم سختی کار. برام این سوال پیش اومد که سختی کار چیه؟ چه ملاک‌هایی برای اون وجود داره؟
چه شرایطی در شغل باید باشه تا سخت به حساب بیاد یا پرداخت اضافی برای سختی کار بهش تعلق بگیره؟

سختی کار

5 پسندیده

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ٢٦/١٢/١٣٨٥)

طبق ماده 1 آیین نامه بالا:
ماده ١‌ـ
کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ‌مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:

  • الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.
  • ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی،‌ ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، ‌صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد.

برای جزییات بیشتر میتونین به همان آیین نامه مراجعه کنین.

5 پسندیده