سرانه‌ی مطالعه‌ی غیردرسی معلمان چه تاثیری در کیفیت آموزش ایشان دارد؟

در تحقيقی كه در سال تحصيلي ٨٩-٩٠ در گيلان انجام شده سرانه مطالعه معلمان گیلان، 87 دقیقه در شبانه روز برآورد شد که 21دقیقه آن به مطالعه آزاد و 66 دقیقه به موارد درسی اختصاص داشت.

آيا چنین معلمانی مشوقان خوبی برای متعلمان در مطالعه و علم آموزی هستند؟

مطالعه‌ی معلمان

7 پسندیده

قطعا خیر! البته چنین آماری هم درست نیست… مطالعه غیر درسی آیا مفید بوده یا غیر مفید؟ فرضا رمان های سطح پایین مطالعه میشده یا کتاب های فاخر و ارزشمندِ پرمحتوا؟

1 پسندیده

فارق از اینکه فرد به مطالعه چه کتبی با چه مضامینی میپردازد نفس مطالعه آزاد برای قشر معلم بسیار مفید است.

در کار تدریس هر نوع دانسته و دانشی میتواند کاربردی و مفید باشد . شاید نه بصورت مستقیم

معلمینی که خود مطالعه آزاد دارند قطعا میتوانند حس خوب مطالعه و اثرات آن روی شخصیت فرد را با کیفیت بالاتری به دانش پذیران انتقال دهند

فکر نمیکنم . با 21 دقیقه مطالعه آزاد در روز این افراد خود نیاز به مشوق برای افزایش مقدار مطالعه دارند
این را هم باید در نظر گرفت که قشر معلم باید مقدار مطالعه ای بیشتر از حدمتوسط جامعه داشته باشد

در مطالعه آزاد فکر نمیکنم بتوان برای افراد مرز تعیین کرد . بفرض این مطالعه آیا حتما باید مفید باشد
اصلا تعریف از مطالعه مفید چیست؟
مطالعه آزاد را فرد بدون احساس اجبار و نیاز و از روی علاقه انجام میدهد که میتواند شامل هر نوع کتاب ، نشریه ، مجله ، مقاله یا هر نوع مکتوب دیگری باشد

1 پسندیده