سلام به نظرتون گوارگام میتونه جایگزین سی ام سی در مواد غذایی بشه؟

گوارگام و سی ام سی تغلیظ دهنده هستند.

با این حال بسته به نوع محصول نهایی، قیمت تمام شده، سایر مواد تشکیل دهنده و… می توان ماده ای را جایگرین، ماده ی دیگری نمود.