سلام به نظر شما فلسفه چه تاثیری بر زندگی و تفکر ما دارد توضیح دهید؟

نظر شخصی خود من این است که :همه در زندگی دارای تفکر هستند و تفکر می کنن اما از نظر اصولی تفکر نمی کنند برای مثال زمانی که ما با یک فرد وارد جدل می شیم از فلسفه کمک می گیریم یعنی انسان در زندگی روزمره خودش هست و سعی در پاسخ گویی به آن ها دارد بعد انسان به مرحله ای می رسد که حس دانش بیشتر دارد یعنی دلش می خواهد به سوالات اساسی و بنیادی پاسخ دهد مثلا آیا جهان هستی از این بزرگ تر هست آیا فقط انسان ها در جهان هستی زندگی می کنند البته انسان باید حتما اول به سوالات روزمره خود جواب بدهد و بعد وارد سوالات بنیادی بشود چون زندگی همش در علم و دانش خلاصه نمی شود و باید به زندگی اجتماعی و کسب ثروت هم بپردازی در کل فسفه باعث می شود که کمتر دچار مغالطه شویم و در زندگی روزمره از آن استفاده کنیم.

1 پسندیده