سم دیازینون چگونه آفتها رو می‌کشه؟ روی چه موجودات دیگه‌ای اثر داره؟

سم دیازینون سالهاست که در جهان سوم برای آفت‌کُشی استفاده میشه. در مورد خطرهاش زیاد شنیدم. ولی به طور ساده چطور و با چه واکنشی روی بدن آفت اثر می‌گذاره؟

دوست دارم بدونم فرایند اثرش چیه و دقیقاً چه اثری روی حیوانات دیگه از جمله انسان داره.

1 پسندیده