سه شنبه ها بدون خودرو برای ایجاد خط دوچرخه


(Emad) #21

من تو قزوین زندگی میکنم
یه تعدادی از دوستای من خیلی فعالانه اینجا دنبال جا انداختن دوچرخه هستن
و خوشبختانه با پافشاری هاشون تونستن قانون ممنوعیت دوچرخه سواری خانم هارو در قزوین تا حدود زیادی منحل کنند
از طرف دیگه هم شهرداری داره مسیر های ویژه دوچرخه سواری رو آماده میکنه (حداقل داره طرح هاشو ارائه میده تا ببینیم کی عملی میکنه)
در خصوص تهران حس میکنم تعداد دوچرخه سوار ها خیلی کم هستند
مرکز قزوین کمتر از یک میلیون نفر جمعیت داره ولی بدون استثنا هر روزی که برید مسیر دانشگاه آزاد قزوین تا دریابک همیشه حد اقل 20 الی 30 تا دوچرخه سوار میبنید
همین موضوع باعث میشه نتونن مقاومت کنن و در شهر کوچکی مثله قزوین دارن کم کم رسیدگی میکنن و از نظر منی که دوچرخه سوار نیستم رسیدگی به این موضوع در قزوین خیلی بهتر از خیلی استان های دیگه بنظر میاد