سوال‌های روتین مصاحبه استخدامی برای برنامه‌نویس‌ها چی هستن؟

منظورم سوال‌های الگوریتمی و یا کدزنی مشخصی هست که در مصاحبه فنی به برنامه نویس داده میشه.