سیل چطور به وجود میاد؟!

بارش باران شدید الزاما دلیل کافی برای وقوع سیله؟ یا دلایل دیگه در کنار بارش، باعث بسته شدن جریان آب و وقوع سیل میشه؟
کلا با این پدیده ناآشنا هستم انگار…

دلایل وقوع سیل

5 Likes

بارش شدید باران با پوشش گیاهی نامناسب و موقعیت جغرافیایی مثل جنس خاک ،شیب زمین و… که میتونه سبب سرعت یا شکل گیری سیلاب بشه .

3 Likes