شاهین سایپا یا کِی ۱۳۲، کدام ارزش خرید دارد؟ چرا؟

انتخاب شما کدام است؟ شاهین سایپا و یا کی ۱۳۲؟

چرا؟

جفت‌شون؛ اختلاف قیمت بازار و کارخونه؛ تا زمانی که موتور رشد نقدینگی روشنه و تحریم باپرجاست وجود داره. امّا در مقایسه تصور می‌کنم الآن که قرعه‌کشیه، هر کدوم اقبال کم‌تری داره.

1 پسندیده