شده در اوج جوانی با همین ظاهر شاد پای عشقت پیر شی؟

شده در اوج جوانی با همین ظاهر شاد تا گلو پیر کسی باشی و قسمت نشود؟

دوستا عزیز بگید ببینم کیا به پای عشقشون پیر شدن؟

4 پسندیده

همه پیرها بپای عشقشون پیر شدن منتها عشق ها با هم فرق دارن

4 پسندیده

رسیدن مهمه … پیر شدنو همه میتونن

همیشه هم رسیدن، خوب نیست :slightly_smiling_face:

پیر شدن اگه منظورت غصه خوردن هست ممکنه پیش بیاد؛
و البته انتظار عشق داشتن و طولانی شدنش هر چند از نظر زمانی کوتاه باشه سخت میگذره
منتها فکر کنم ارزش انسان خیلی بیشتره تا اینکه خودش رو رنج بده
آنقدر آدم برای عشق ورزیدن هست که اگه از ده ها نفر هم عشق کافی رو پیدا نکردی ناامید نشی فقط باید به خودت تکیه کنی تا موارد خوب و خوب تر بیان

3 پسندیده

این مطلب بیشتر شبیه یک بیت شعره
در اوج جوانی انسان پر از شور و احساسه و معلوم نیست درست تصمیم بگیرد و اگر انسان مصممی باشد که به سادگی از خواسته اش دل نکند شاید به پای عشقش پیر شود

عشق مجازی با عشق حقیقی تفاوت دارد
در عشق مجازی وصال کامل و دائمست ولی در عشق حقیقی اندکی وصل و بسیاری هجران و فراغ است
بقول باباطاهر:
یکی درد و یکی درمان پسندد / یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران / پسندم آنچه را جانان پسندد
عشق مجازی همه خودخواهی و عشق حقیقی همه اوست
در عشق مجازی رقیب جایگاهی ندارد ولی در عشق حقیقی رقیب جایگاهی ویژه دارد
بقول حضرت حافظ:
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب / بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند

کیفیت مهمه

حضرت نظامی در این باب می فرماید:
هر چه در این پرده نشانت دهند / گر نپسندی به از آنت دهند

2 پسندیده

قشنگ بود خوشمان امد بازم از اینا بگید

اینم حرفیه ولی رسیدن به بعضیا لازمه ی ادامه حیاته