شرح وظایف یک CEO چیست؟

مدیرعامل های عزیز شما در شرکت خود چه می کنید؟ می دونم که در استات آپ ها چندین وظیفه همزمان باید انجام داد اما این مالتی تسک بودن هم خوب نیست
من کارهای اداری می کنم بیمه و مالیات
مدیریت بخش مارکتینگ رو می کنم می دونم که بعضی ها بیشتر روی محصول وقت می گذارند اونهایی که خودشون متخصصن که بیشتر وقتشون پای محصول یا دانش فنی می ره
گاهی چایی هم می ریزم
می دونم که باید دیتا از بخش های مختلف بگیرم و تحلیل کنم و بر اساس اون تصمیم بگیرم ولی دیتا درستی به دستم نمی رسه
اینه که خلاصه وظیفه مدیرعامل با توجه به این شرایط و اوضاع فضای کسب و کار ما چیه دقیقا؟ شما چیکار می کنید؟
تأمین مالی؟
پول در آوردن؟
حفظ منابع انسانی؟
رهبری؟

3 پسندیده