شما آبجی دارین؟ یه برادر چه انتظاراتی از خواهرش می‌تونه داشته باشه؟

به نظرتون یه برادر چه انتظاراتی از خواهرش باید داشته باشه؟

:slightly_smiling_face::slightly_smiling_face: بگین ببینم چیه نظرتون؟

2 Likes

همون انتظاراتی که یک انسان از یک انسان داره ،مهمترینش به نظر من درک کردن همدیگه هست و آزادی در رفتار و خوبی کردن بی چشمداشت .

3 Likes