شما جزء آدم های هتل برو هستین یا کمپی؟

دوست دارین کجارو تو نوروز تجربه کنید؟ شما جزء اون دسته از افراد کمپی تو هر شرایط هستید یا نه حتما باید رزرو هتل تو مقصد مورد نظرتون داشته باشید.