شما هم از اینکه لینکدین هی الکی ازتون کلیک می‌گیره،‌ زورتون می‌گیره؟

تو لینکدین خیلی وقتا بعد از یه کلیک،‌ یهو یه لیستی میاد زیر دستم و ناخواسته کلیک میشه! مثلا درخواست ارتباط با کسی که اصلا نمیشناسم و صرفا از طرف لینکدین بهم پیشنهاد شده.

بعضی چیزای دیگه ی لینکدین رو هم به همین سبک متوجه نمیشم. مثلا نحوه تایید شدن از سمت آدمایی که اصلا من رو نمیشناسن در مهارت‌هایی که اصلا درش قابل تایید نیستم! (Featured Skills & Endorsements). با این وجود تایید میشم دیگه. :sleeping:

میفهمم هدف لینکدین چیه ولی نمیفهمم چرا هنوز صدای کسی در این باره در نیومده، انگار که این تجربه فقط تجربه‌ی من هست یا فقط برای من ناخوشاینده.

پ.ن. من هنوز مرور بدی راجع به لینکدین در وب ندیدم و تازه یه جاهایی هم درباره رشد خوب لینکدین شنیدم!

1 پسندیده