شما پادپرس رو به دیگران معرفی می کنید؟ چطوری؟

من بعد از اینکه اولین سوال رو اینجا طرح کردم، و دیدم دیگران پاسخگو هستن و واقعا داره بهم ایده میده… توی یک جلسه رسمی در محل کارم این سایت رو معرفی کردم و گفتم سعی کنین عضو بشین و شماهم ازش استفاده کنین.
نه بخاطر اونا، راستش خودخواهانه است اما به خاطر خودم این کارو کردم. چون میدونستم اگر افراد زیادی از اینجا استفاده کنن، ایده های بیشتری شکل میگیره، و قطعا سوالات اینده من زودتر مطرح میشه و تبدیل به یک مرجع اشتراک دانش میشه که من میتونم استفاده بیشتری ازش بکنم.
نگاه سودجویانه ای که واسه همه نتیجه بخشه!

7 پسندیده

به چند نفر معرفی کردم ولی اینکه بیان یا نه رو نمیدونم. دلیلم واضحه فضای استفاده از خرد جمعی سالم

3 پسندیده