شکل و جای مناسب لوله کتری کجاس؟

یه کتری این شکلی داریم که وقتی باهاش چایی میریزم کلی آب هم روی زمین و روی پام میریزم!

طراخی مناسب کتری آب

مکان لوله کتری و یا قطر و شکل این موجود چه جوری باشه که آب جوش کمتری بریزه روی پای آدم؟

1 پسندیده

#سوال
اب از کجا میریز؟ از لوله؟ یا از درش؟ لوله کتری با گچ مسدود نشده ؟

#تجربه
گاهی گرفتگی لوله کتری باعث میشه وقتی کجش می کنی ،اب به جای لوله از درش سرازیر بشه. کافیه به موقع گچ زدایی بشه.
گرفتگیش باعث میشه عبور اب کند بشه و حوصله ادم سر بره و برای سرعت بخشیدن به عبور اب، کتری رو بیشتر کج کنه. اما این کار فقط باعث میشه که اب از در کتری بیشتر خارج بشه.

اگه گرفتگی داره، لازم هم نیست با مواد گچ زدا که شیمایی هستن کار کنی ،کافیه با نوک یه چنگال یا چاقو گچها رو کم کم بکنید

به نظر من هر قدر که نوله کتری پائین تر ساخته شود زود تر چای یا آب در گیلاس میریزد و فکر کنم هر قدر که نوله کتری بالا ساخته شود این قسم آب جوش از دهن کتری بیروم میریزد تا سطح آب برابر دهن کتری شود و متناسب از نوله آب بیرون بریزد و اگر نوله پایین ساخته شود کمی که کتری را مایل به کجی کنیم آب از نوله به خوبی میریزد و از دهن کتری آب بیرون نمیآید.