صنعت مُد در ایران و دنیا در چه وضیعتیه؟

درباره صنعت و تجارت مد چی می‌دونید؟ چه سهم و اهمیتی در اقتصاد دنیا داره؟ چه تئوری‌های مهم و تعیین کننده‌ای این صنعت و تجارت رو پشتیبانی می‌کنن یا پیش می‌برن؟

چه مشاغلی در این صنعت وجود داره؟ وضعیت مُد در ایران چگونه است، از ایده و طراحی تا اجرا و مصرف؟

3 پسندیده