طراحی پرسونا، چه کمکی به طراحی تجربه کاربری می‌تونه بکنه؟

طراحی پرسونا، چه کمکی به طراحی تجربه کاربری می‌تونه بکنه؟

2 Likes

طراحی پرسونا چیه؟ :thinking:
یه توضیحی راجع بهش میدید بهمون؟