عجیب ترین قانون وعادات شما چیه؟

از نظر دیگران شما چه قانون و عاداتی دارید که جالب و عجیب به نظر میاد
و در ادامه چه قانون و عاداتی در دوستان و آشنایان و اطرافیانتون عجیب و جالب هست .

2 Likes