عجیب ترین قانون وعادات شما چیه؟

از نظر دیگران شما چه قانون و عاداتی دارید که جالب و عجیب به نظر میاد
و در ادامه چه قانون و عاداتی در دوستان و آشنایان و اطرافیانتون عجیب و جالب هست .

3 پسندیده

قانون عجیبِ من :
همه چیز باید متقارن، مرتب و زیبا چیده شده باشند.
مثال) میوه‌ها باید رو به بالا (سیخ‌هایشان بالا باشد) و هر نوع کنار هم در یخچال چیده شده باشد.
لباس‌ها در کمد باید به ترتیب اندازه از بزرگ به کوچک و به ترتیب رنگ از تیره به روشن، اتو کشیده و مرتب باشند.
هیچ چروکی و خط کجی نباید وجود داشته باشد.

قانون عجیب یکی از آشنایان :
همه جای خانه‌ی من نجس است ولی خانه‌ی دیگران پاک است!
بنابراین حق ندارم با دستِ خیس به لوازم خانه دست بزنم.

1 پسندیده

اینکه من قبلا یعنی تا 10 قبل چایی زیاد میخوردم
بیشن غذا اب زیاد میخوردم
جهت استحمام با همان اب گرم بیرون میامدم