عدالت یا آزادی ، اولویت با کدام است؟

یک بحث فلسفی به قدمت تاریخ اندیشه (از یونان باستان) وجود داره که همچنان با همان اهمیت و جدیت در محافل فکری و علمی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. آن سوال مهمه اینکه عدالت یا آزادی اولویت با کدام است؟

آیا ابتدا باید به سمت تحقق عدالت رفت و در مسیر عدالت ، آزادی نیز محقق خواهد شد؟
آیا ابتدا باید به سمت آزادی رفت و در مسیر آزادی ، عدالت نیز محقق خواهد شد؟
آیا عدالت اهمیت بیشتری دارد و میتوان آزادی را نادیده گرفت و در درجه دوم اهمیت قرار داد؟
آیا آزادی اهمیت بیشتری دارد و میتوان عدالت را نادیده گرفت و در اولویت دوم قرار داد؟
و …

به نظرتون کدامیک در زندگی اجتماعی ارجحیت داره. لزوم عدالت یا لزوم آزادی؟

پ.ن: در زمانه معاصر افرادی بودند و هستند که معتقدند این دو عامل به یکسان اهمیت دارند وباید همزمان و درکنار هم بکار گرفته شوند(مثل جان راولز ، آنتونی گیدنز و …). اما در میان همین اندیشه‌ورزان و طیفهای میانه‌رو اختلاف وجود داره که گام اول ، نگاه اول یا نقطه شروع باید از کدام یک باشه. عدالت و آزادی یا آزادی و عدالت! مثلا اندیشه‌هایی مثل سوسیال لیبرالیسم (آزادی و عدالت) یا لیبرال سوسیالیسم (عدالت و آزادی) رو به وجود آورده. حتی در این طیف میانه همچنان سوال فوق مطرح است؛ اولویت با کدام است؟

2 Likes

آزادی به معنی واقعی پیش نیاز تمام نیازهای انسانه در سایه آزادی همه چی رشد میکنه

3 Likes

اولا چرا قدمت تاریخ اندیشه را به یونان باستان نسبت میدهید؟ هر وقت راجع به قتل و غارت و آتش زدن میخواهید ارجاع دهید یونان باستان ارجاع مناسبی هست.

دوما هر دو اینها از نظر فکری یک جایگاه دارند و هیچکدام را بر دیگری رجحانی نیست
اشکال زمانی بوجود می آید که بخواهیم اجرا کنیم

2 Likes

دو نوع برداشت میتونم بکنم جناب @srsb1
یک؛ اینکه اندیشه قدمتی بسیار درازتر از فلاسفه یونان باستان دارد و مثلا در کشور چین یا ایران و… بوده
دو؛ اینکه اندیشه از ابتدای تاریخ بشر بوده و آنرا مکان بخصوصی نیست و هر ملت بنابر بهره گیری از استعدادی که خدا در وجودش نهاده از اندیشه و منطق بهره میبرده

2 Likes

کاملا موافقم
اندیشه و اندیشمند در نزد همه ملل بوده ولی ارسطو که استاد اسکندر بوده نباید اجازه اتش زدن کتابخانه هخامنشی را میداده پس برای نابودی علم ایرانیان اقدام کرده و تمام علومی که به یونان نسبت داده شده به احتمال زیاد از خودشان نیست و بنابراین در خوشبینانه ترین حالت باید بگوییم علم منتسب به یونان باستان

1 Likes

عدالت به معنی تعادل بسیار مهمتر از آزادیه، این واقعیتیه که بسیار کم در ذهن انسانها درک میشه. اساسا زیست اجتماعی، بدون از دست دادن آزادی به معنی فردی و گروهی امکان نداره، بهایی که به شکلی پیدا و پنهان پرداخته میشه ولی فکر میکنیم که میتونیم این پرداخت رو دور بزنیم. در اکثر اجتماعات فروریخته، این آزادی یک یا تعدادی معدود از افراد بوده که باعث فروریرش اجتماعی شده و در واقع در همین بحث «هزینه آزادی برای زیست اجتماعی» باز هم این تعادل هست که اهمیت بسیار زیادی داره.

3 Likes