علاقه فرد به یک پدیده از کجا میآید؟ ریشه علاقمندی ما کجاست؟

ریشه پیدایش علاقه به یک پدیده در کجا است؟ و آیا علاقمندی به هرچیزی فطری است؟ ارثی است؟ یا که ریشه نا خود آگاه دارد؟
مثلا چرا من یک هنر را دوست دارم و انتخابش میکنم، چرا من موسیقی کلاسیک را دوست دارم، چرامن فلان رنگ را دوست دارم، این گرایش به سمت چیزی از کجا میآید؟

6 پسندیده

به گمانم به این خاطره که حس خوشایندی در ما ایجاد میکنه و همین حس هم ریشه در کودکی داره

2 پسندیده

من فکر میکنم انسان در هر سنی و در هر شرایطی متناسب با زمان خودش فکر میکند
مثلا اکثر پسر بچه ها یا علاقه به پلیس شدن دارن و یا خلبان ولی اگر از مشقات و دشواری ها آگاه شود صرفنظر میکنن.
ولی اگر انسان انتخاب کند و تبعاتش رو هم بپذیره علاقه شکل پیدا میکنه .انموقع به شخصیت و منش و ملاکهای فرد بستگی پیدا میکنه

2 پسندیده