علت مرطوب شدن صفحه گوشی چیه؟

بدون اینکه دستام عرق کنه یا کمی تر باشه صفحه نمایش گوشی م تازگیا خیلی زود مرطوب میشه و هر چقدر پاک میکنم بازم مرطوبه و البته لمسش گاهی دچار مشکل میشه راه چاره چیه :thinking:

1 Likes

رطوبت شبیه آب یا چربی؟
من خودم عادت دارم با یه دستمال و الکل تمیز میکنم کل گوشیمو چون صفحه ش و بدنش زود چرب میشه
اگه حالت چربی و لیز منظورتونه اینکارو کنید تقریبا هر روز