علوم مختلف از چه روش‌هایی برای دستیابی به حقیقت استفاده میکنن؟

رهیافت علوم مختلف برای رسیدن به حقیقت به چه صورت هست؟ آیا همه علوم برای رسیدن به حقیقت، اول به جمع آوری داده[1] و اطلاعات[2] میپردازن؟

به شکل مشخص به نظرم میرسه در علوم انسانی چیزی به اسم داده، اصلا ارزش خاصی نداره، چون جمع آوری دیتا خیلی بامعنا و ملموس نیست در این حوزه. دوستانی که در این زمینه مطالعه دارن لطفا از تجربیاتشون بگن.

دنباله‌ی موضوع‌های


  1. data ↩︎

  2. information ↩︎

5 پسندیده

خوب فکر میکنم که این نکته اصلی سئوال باشه. داده‌های علوم اجتماعی رو جز داده‌ها به حساب نمیارین؟

درسته عمق، تنوع و آزمون‌پذیری (قابلیت آزمایش و تکرار) در داده‌های مربوط به علوم انسانی کم هست ولی فکر میکنم که داده‌گیری در علوم انسانی قدمت بیشتری از بقیه علوم داشته باشه. مثال ساده سرشماری هست که به نحوی داده‌گیری به حساب میاد!