عکس العمل شما بعد از نه شنیدن از دوستانتون ؟

مخصوصا بعد از این که کاری باشه که دوست داشته باشید با دوستتون انجام بدید