غذاهای دور ریز به چه دردی میخورن؟

پرنده ها

تغذیه حیوانات، تولید مواد غذایی دیگر، استفاده در مصارف کشاورزی

غذای مرغ.
غذای سگ.
تولید انرژی.
تولید کاردستی.

میتوان از انها برای حیوانات استفاده کرد

میشه باهاشون سوخت درست کرد وکامپوستشون کرد ویا میشه ازشون دوباره به یه نحو دیگه توی یه بخش دیگه ای از آشپزی استفاده کر د

یه گزینه مصرف حیوانات هست
یه گزینه بازیافت(کود یا سوخت اگر اشتباه نکنم)

اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه با توجه به ساختار خانه های روستایی اینکه ازین غذا ها برای حیوانات منزل استفاده کنند
اما خب با توجه به شهر نشین شدن افراد خیلی در دسترس نیست.

تا جایی که امکان داره مصرف بشن
اگه نشد ازشون تو پخت غذاهای دیگه بهره برد مثل گوشت های اضافی و سبزی برای پخت کوکو سبزی
نشد به فقرا بدیم
اگه قابل استفاده اصلا نبود میشه تبدیل به خوراک حیوانات کرد
اگه باز نشد به حیوانات داد میشه با تبدیل به کمپوست از اون به عنوان کود استفاده کرد .
دیگع ته تهش اگه نشد مجبوریم به سطل آشغال بریزیم

برای تبدیل به انرژی های تجدید پذیر