غذای آماده بیرون، آره یا نه؟

آیا با خرید غذای آماده از بیرون در صورت نیاز موافقین؟ تجربه خوب یا بدی در این مورد دارین؟؟ چطور میشه به مسائل بهداشتی و نکات مهم در غذاهای آماده دقت کرد؟؟ چه نکاتی میتونه در این مسیر کمک کنه؟ در دنیای امروز و برای جامعه به هم ریخته‌ی ما این مسئله بسیار اهمیت بالایی داره!! نظر شما چیه؟؟

چالشهای غذای آماده

3 Likes

من خودم زیاد حساس نیستم . و پیش فرض و این می ذارم که غذا خوبه.
آخه ما یکبار رفتیم پیتزا بخوریم ، جلوی چشم ما همه کارها انجام میشد تو محیط خیلی تمیز و عالی ولی در نهایت مسموم شدم. به قول اون خواننده به این چیزا نیست پسر

4 Likes

در صورت نیاز خوبه بخریم اما باید بدونیم از کجا و چه محای میخریم.
اگر بین راه و مسافر باشیم این دقت نظر باید بیشتر باشه که بیماری برامون نیاره :smile:
در صورت کلی من مخالفم با خرید غذای بیرون.
حتی اگر مسافرت میرم سعی میکنم یه نون ساده از نونوایی بخرم اما غذا نه :upside_down_face:

1 Like