فاصله مناسب بین درخت و ساختمان چقدر باید باشه؟

درختها به تدریج ریشه‌ها خودشون رو توی خاک گسترش میدن. در زندگی شهری، وقتی فضای کافی برای این رشد وجود نداشته باشه، هم درخت ممکنه آسیب ببینه، هم ریشه‌ها ممکنه به ساختمان آسیب بزنن. آیا فاصله استانداردی برای این وجود داره؟ این فاصله به چه پارامترهای وابسته‌ست؟

شما اطرافتون معمولا در چه فاصله‌ای از ساختمانها، درخت می‌بینین؟

3 پسندیده