فانتزی شما در رابطه با یک کار جدید با پادپرسیها چیه؟

مثلا خودم جدیدا فانتزیم اینه یه مسابقه مثل (جوکر ) بینشون بذارم و خودم مثل سیامک انصاری برم پشت صحنه و بخندم :joy: دوست دارم @Jalal_Razavi هم بصورت زامبی وارد مرحله بشه .
فانتزی شما چیه ؟

1 Likes