فاندر استارتاپ با کوفاندر چه تفاوتی دارد؟

فرق فاندر استارتاپ با کوفاندر فقط در نوشتن کلمات نیست و بع ضی ها دو تا را مترادف میدانند.فاندر در واقع طراح اولیه یک ایده است. کسی که اولین پازل‌های مربوط به یک ایده استارتاپی را در کنار یکدیگر چیده و حالا به یک ایده کلی رسیده است. اما این شخص معمولا فاقد منابع مالی و انسانی برای تحقق ایده خود است. در اینجا این فرد نه تنها به یک سرمایه گذار برای پیشبرد اهداف خود بلکه به یک هم بنیانگذار یا کوفاندر نیاز دارد. در واقع کوفاندر فردی است که با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه خود به کمک فاندر و ایده استارتاپی‌اش می‌شتابد. کوفاندر معمولا در قبال این موضوع در سهام شرکت سهیم شده و بعنوان شریک فاندر در کنار سایر کوفاندرها فعالیت می‌کند. در واقع اگر فاندر را مالک ایده اولیه استارتاپ بدانیم که مانند بذری آن را می‌کارد، کوفاندر فردی است که در مراحل کاشت، داشت و همچنین برداشت محصول به فاندر کمک می‌کند.