فرصت نوآوری در انتقال خبر به مسئول روابط عمومی سازمان‌های مختلف

برای اعلام کردن یک موضوع مثل یک خبر، یک پیام، یک رویداد، … مشکل پیدا کردن مسوول ارتباطات و روابط عمومی و فهماندن جزییات به او وجود دارد.‌

متشکرم

1 پسندیده

در مورد سازمان، و جزئیات اگر که دقیقتر توضیح بدید میشه بهتر فکر کرد در موردش.
فهماندن جزئیات در مورد رویداد یا خبر هست یا در مورد نحوه انجام کار؟ چون معمولا جزئیات خبری ممکنه تخصصی باشه و عدم درک از سوی یک مسئوول روابط عمومی کاملا عقلانی باشه.

1 پسندیده