فرق بین گیاه و درخت چیه؟

چی تعیین میکنه به یه گیاه بگیم درخت؟ از کجا به بعد بوته/درختچه‌مون درخت میشه؟

5 پسندیده

به گیاهی که ساقش چوبی نمیشه (علفیه)، تنش منشعبه میگن بوته که ارتفاعشون کوتاهه و حداکثر 1/5 متره. درختچه گیاهیه که ساقه ی چوبی و منشعب داره و ارتفاعش میتونه تا حداکثر 3 متر باشه. درخت ها هم گیاهانی هستن که تنه ی چوبی و واحد دارن و ارتفاعشون میتونه تا 5 متر هم باشه.

5 پسندیده