فرق عطسه و سرفه در چیه؟

در هنگام عطسه و سرفه، مجاری تنفسی درگیرن؛ چی میشه که یکی به سرفه و اون یکی به عطسه ختم میشه؟

تفاوت عطسه و سرفه

6 پسندیده

البته تا حد خوبی پاسخم به سوال فرق عطسه و سرفه، رو در سوال چرا عطسه می‌کنیم؟ گرفتم:

ظاهرا در عطسه بینی تحریک میشه و در سرفه گلو! بهتره سوال رو این شکلی بهبودش بدم:

موقع تحریک شش‌ها و عفونت اون، بدن چطور تصمیم میگیره تحریک رو از طریق عطسه پاسخ بده و یا سرفه؟ مکانیزم دفاعیش رو چطور انتخاب میکنه؟

2 پسندیده