فرق قرص جوشان ویتامین ث با قرص جویدنی ویتامین ث در چی هست؟

چرا یکی ده تاش میشه ۱۷ هزار تومن (قرص جوشان) و دیگری ده تاش میشه سه هزار تومن (قرص جویدنی)؟

ارزش دو قرص، یعنی دوز ویتامین ث و میزان جذب در این دو مدل قرص متفاوته و یا صرفا به دلیل هزینه ی بیشترِ تولید قرص جوشان، گرونتر هست؟

وقتی سرما خوردیم کدوم مدل رو مصرف کنیم بهتره؟ جوشان، جویدنی، شربت، یا آمپول؟ چرا؟

ویتامین c

1 پسندیده

ویتامین ث خوب فقط تو پرتقال هست و فکر کنم از همه نظر ارزونتر باشه در مجموع