فقط یک پادپرسی!

اگه قرار باشه_از الان تا آخر عمرت_فقط یک پادپُرسی برای چت کردن باهاش انتخاب کنی، کیو انتخاب می‌کنی؟

دلیل انتخابت چیه؟

1 پسندیده

زیاد کسیو نمیشناسم ولی من دوتا بر می دارم
@11141 @moalem
بعدا که خوب شناختم بقیه رو میام یه نفر رو انتخاب می کنم

2 پسندیده

@ایزابل ایشون رو انتخاب میکنم :sweat_smile:

2 پسندیده

دلیل انتخابتون رو نفرمودید؟

خب با این شناختی که فرمودید کم هست،
چرا اون دو نفر رو انتخاب کردید؟

جواب سوالتون داخل جوابم هست… چون شناختی ندارم همینجوری برداشتم

1 پسندیده