فیلمهای وودی آلن چرا اینجورین؟

به نظر من فیلم بین ها دودسته ان: اونایی که وودی آلن یه کارگردان محشر میدونن، اونایی که با فیلمای وودی آلن خوابشون میبره. من جزو دسته دومم. چرا هیچوقت نتونستم با فیلمای وودی آلن ارتباط برقرار کنم؟

4 پسندیده

چند تا از فیلم‌هایی که دیدی را نام می‌بری؟

من نگاهی به امتیاز فیلم‌های وودی آلن در imdb انداختم. بیشتر آن‌هایی که دوست‌شان دارم امتیازهای پایینی دارند. مثلا فیلم Love and Death امتیاز ۷.۷ دارد. فیلم دیگری که دوست دارم To Rome with Love است که امتیاز ۶.۳ دارد.

به نظرم دلیل امتیاز پایین این فیلم‌ها، نقدهایی است که تقریبا تمام اقشار آمریکا را هدف قرار می‌دهد. نقد به ایديولوژی، نظام سرمایه‌داری، مردمی که برای هر چیزی دست می‌زنند و الی آخر.

1 پسندیده