فیلم up to love رو کی دیده؟

فیلم up to love رو کی دیده؟
این فیلم فرانسوی داستان مردی بسیار کوتاه ۱۳۶ سانت است که عاشق زنی قدبلند (تقریبا در حد مردان) و زیبا میشه و اون زن هم بسیار شیفته این مرد میشه طوری که نمیتونه رهاش کنه. ولی از نگاه های جامعه و خانوادش خیلی تحت فشاره. مرد این فیلم بسیار باشخصیته و بنظرم عزت نفس بالایی داره هر چند در مسیر زندگی خسته میشه از این وضعیتش ولی منش و روح بلندی داره. پیشنهاد میکنم ببینید و صحبت کنیم دربارش. به خصوص نظر خانم ها و تجربه روابطشون میتونه جالب باشه.

1 پسندیده