قانون درست یا قانون غلط؟

همه ما می دانیم که اجرای قانون دو حالت دارد یا همه باید آن را رعایت کنن بدون اینکه درستی یا نادرستی آن مهم باشد یا حق اعتراض دارند.

حال اگر حالت اول باشد مثل این قضیه حجاب اگر کسانی با آن مخالف باشند چه می شود و اگر هر کسی حق اعتراض داشته باشد آن وقت از کجا بفهمیم که یک قانون درست است یا نادرست؟ زیرا هر کسی با توجه به عقل خود آن قانون را توصیف می کند. به نظر شما کدام باید باشد؟

1 پسندیده

اگر در جمهوری های بر پایه دین ، قانون رو از کتاب همون دین بگیرن معیار همونه و البته تفسیر قانون گذاران از اون کتاب .
ولی اگر معیار خرد جمعی و یا رای اکثریت یا رای متخصصان باشه میشه داخلش دخل و تصرف و اعتراض کرد.

2 پسندیده

قانون را کسانیکه وضع میکنند که بعنوان نماینده در مجلس باشند یا در سازمانی که
همه افراد بعنوان نماینده مردم در ان سازمان یا مجلس باشند .
بهرحال قانون را مردم بر اساس انچه که در فرایند یک کشور تعیین میکنه ایجاد میکنند.