قهرمان زندگیتون چه شکلیه؟

تا حالا تو زندگیتون قهرمانی داشتین که همهی فکر و ذکرتون باشه و دلتون بخواد مثل اون باشین؟
این قهرمان بزرگ واقعی بوده یا ساخته ی خیال خودتون؟
چه شخصیتی داشته که تبدیل به قهرمان شما شده؟

قهرمان زندگی

7 پسندیده

من یه قهرمان خیالی داشتم که البته قیافشو الان خیلی خوب یادم نمیاد
ولی از اون دسته ادما بود که خیلی جدی و سردن ولی مهربونم هستن!
و هر کی که منو اذیت می کرد میکشت!
تازه زن و بچه هم داشت :neutral_face::smile: دخترشم 3 سالش بود!
دقیقا نمی دونم کی از فکرم پر کشید و رفت ولی تا وقتی بود کلی باهم حال می کردیم.
دلم براش تنگ شد :disappointed_relieved::disappointed:

4 پسندیده

قهرمان زندگی من واقعی بود البته با اندکی تغییرات! :neutral_face::smile:
الان که فکر می کنم نمی دونم چرا اون زمان قهرمان زندگیم شد
یادمه حدود 6 سالم بود که با مامانم توی ایستگاه نمی دونم چی بود نشسته بودیم که یه بچه 4 ساله یه ریز گریه و جیغ و داد می کرد که همه رو عصبانی کرده بود،یکم اون طرف تر یه مرد خیلی جدی و سرد و خشک نشسته بود و زل زده بود به جلوش
همه لحظه شماری می کردیم که بیاد یکی بزنه زیر گوش بچه(قیافش خیلی عصبی بود) اما در کمال تعجب اومد رو به رو بچه وایستاد یه شکلات بهش داد و خیلی جدی گفت:گریه نکن :neutral_face: بعدشم رفت!
نمی دونم چرا و چی شد که تبدیل به قهرمان زندگیم شد

5 پسندیده

شاید دل و باطن مهربونش که بر خلاف ظاهرش بوده باعث شده قهرمان زندگیتون باشه. :blush:

1 پسندیده