قواعد اخلاقی یا قانونی برای تبلیغات تجاری چگونه است؟

مدتی روی دیوارها و در ها پر از برچسب های تبلیغاتی، بویژه لوله بازکنی و . . . چاه بود، خوب الان با پیشرفتی که حاصل شده شکل تبلیغات تغییر کرده اما هنوز اشکالات زیادی هست، مثلا همچنان مصرف کاغذ زیاد، پیامک های مزاحم و چسبوندن کاغذ رو زمین ، یا تهیه بسته هایی با کاغذهای بسیار ضخیم و قراردادن اونها در خانه ها و . . .
چه سازمان ها و قانون هایی بر چگونگی تبلیغات نظارت دارند؟

3 پسندیده