قوه تخیل از کجا میاد؟

قوه تخیل چیه؟ از کجا میاد؟ به چی وابسته است و چگونه در مغز انسانها (نه سایر موجودات) شکل گرفته؟

11 پسندیده

دنباله‌ی موضوع از متخصص درباره‌ی مغز بپُرس!:

معمولا تخیل وابسته به توانایی مغز در بازپردازش اطلاعات در زمانیه که هیچ ورودی نداره. در مغز انسان (و در سطح پایینتر در بقیه پستانداران) سطح پایینی از فعالیتهای مغز مرتبط با این داستان، به این دلیل اتفاق میوفته که یادگیری تکمیل بشه. به دلیل اینکه اطلاعات فراوانی در زمان فعال بودن حسگرها (بیداری) به مغز میرسه، معمولا زمانی برای فرآیند یادگیری (فرآیندی که شامل تکرار اطلاعات و ایجاد مدارهای عصبی متناسب برای ذخیره اطلاعات هست) وجود نداره. در نتیجه معمولا فرآیند یادگیری با استفاده از اطلاعات ورودی در زمان خواب اتفاق میوفته که در مواردی منجر به تخیل غیرارادی میشه. البته این همه داستان نیست، تخیل میتونه بیشتر از اون چیزی باشه که وارد مغز شده: ترکیبهای خلاقانه‌ای از اطلاعات ورودی یا به شکل کلی داستان‌سرایی.

این خصوصیت ذهنی به قدرت تجزیه و ترکیب تصاویر ذهنی در مغز انسان برمیگرده (mental synthesis or prefrontal synthesis) که به عنوان یک خاصیت سطح بالا در مغز تکامل پیدا کرده و اجازه ترکیب ایده‌های مجزا رو به انسان میده. نظریه‌های متفاوتی برای دینامیک این وجود داره ولی یکی از نظریات که با علوم اعصاب محاسباتی هم در ارتباط هست، توان همزمان سازی حافظه در نقاط مختلف از طریق ایجاد و تنظیم غشای ملینی در سیناپسهای نورونی هست که جذابیت خاصی داره. برای اینکه توصیف در این مورد رو ببینین، توصیه میکنم این ویدئو رو نگاه کنین:

3 پسندیده