ماشین‌بازها بگن: انتخابت موتور توربو هست یا تنفس طبیعی؟

توربو یا تنفس طبیعی با دلیل؟

خودم: تنفس طبیعی چون پیچیدگی های موتور کم تره،نگهداریش راحت تره،هزینه هاش کمتره و با هرنوع بنزینی سازگاره

1 Likes

اینکه گفتی رو در مورد پیکان هم می شه گفت که مومن
توربوی ایران خودرو رو نخرید ولی. دلیل: استهلاک بالا
ولی متاسفانه من ماشین باز نیستم بیشتر از این بگم

1 Likes