مانیتورینگ سلامت فیزیکی بدن

یه مانیتور که هفته ای یه بار بهت بگه اوضاع سلامت بدنت در چه حاله، مثلا دیسک های کمرت حالشون خوبه یا فشار زیادی روشون هست؟