مجردید یا متاهل؟ اولین جلسه خواستگاریتون چجوری گذشت؟؟

راستش این سوال و پرسیدم برای این که یکم خاطراتتون زنده بشه و هم برای اینکه منو راهنمایی کنید و از تجربیاتتون بتونم استفاده کنم

2 Likes