مجوز بلاکچین ها چیست؟

مجوز بلاکچین برای صنایع خاص در موارد خاص از سوی سازمان مرکزی برای بلاکچین ها صادر میشود . بلاکچین ها به طور کلی به دو نوع با مجوز و بدون مجوز تقسیم می شوند. هر کدام از آنه ها مزایا و معایب خود را دارند.