مدت زمان ماندگاری اثر انگشت بر روی اجسام چقدره؟

اثر انگشت روی اجسام چوب و کچ و فلز و…تا چ مدت ماندگاری داره؟ یعنی اگر توسط فرد پاک نشه تا چند وقت خودش ب جا میمونه؟ و به چه عواملی بستگی داره؟

دنباله‌ی موضوع چرا اثر انگشت روی سطوح می مونه؟

5 پسندیده