مدیریت و نگهداری داده های کلان سازمان ها و دولت ها توسط چه تکنولوژی و دیتابیس ها

همیشه برام به عنوان یک فرد فعال در زمینه آی تی سوال بوده که آیا تکنولوژی هایی که مهندسین نرم افزار و سایر افراد دارن استفاده میکنند مثل دیتابیس های موجود و تکنولوژی های مدیریتی که ما داده های سازمان خودمون رو با اونها مدیریت میکنیم آیا همین تکنولوژی ها برای ذخیره و مدیریت داده های کلان ژنتیکی و یا داده های سیاسی و اجتماعی استفاده میشوند و یا اگر غیر اینه چه روند و شیوه ای برای مدیریت این داده های عظیم هست من بر این باورم که این ابزار ها برای مدیریت چنین دادگانی طراحی نشده و هر چه به دنبال تکنولوژی های جدید تر میگردم نه تنها چیزی یافت نمیکنم بلکه تکنولوژی های قدیمی تر بهم معرفی میشه به نظرم موضوع جالبیست برای بحث

1 پسندیده