مراسم خاص شهر یا قوم شما برای شب یلدا چیه؟

دیشب یه مستند از ایل قشقایی نشون میداد که گفتن شب یلدا شاهنامه میخونن. فکر میکردم همه حافظ میخونن شب یلدایی!

به نظرم بده از مراسم شب یلدا هیچیش جز هندونه خورونش رو نمیدونم! شما تو خانواده یا شهرتون چه برنامه هایی خاص یلدا دارین؟

1 پسندیده

من فریمان زندگی می کنم، نزدیک مشهد.
ما فقط همگی خونه بزرگ فامیل جمع میشیم؛ تنها چیزی که از دیگر شب ها متمایزش میکنه، فال گرفتنه

2 پسندیده