مزایا و معایب مشارکت مردم در تولید چیست؟

  1. مزایا

  • افزایش تولید و سودآوری برای افراد و کشور
  • افزایش انگیزه و انسجام اجتماعی
  • افزایش ارزش افزوده و کیفیت محصولات
  1. معایب

  • نیاز به زمان و تلاش برای آموزش و آگاهی مردم
  • ممکن است با مقاومت و مشکلات فرهنگی مواجه شود

این پرسش بود یا یک اسلاید از پاورپوینت ارایه کلاسی؟